Podporujme české pěstitele

Naše země byla ve druhé polovině dvacátého století, zejména za socialismu, potravinově soběstačná a dokonce tehdy potraviny vyvážela. Tato skutečnost přinášela mnoho výhod, především zaměstnávala řadu lidí v zemědělském sektoru, snižovaly se tím náklady na přepravu zboží ze zahraničí a chcete-li i ekologická zátěž pro celou planetu. Při rozumné agrární politice to pak znamená vyšší zisk do státní pokladny a vyšší HDP. Mnohem lépe, než my, jsou v současné době na tom v Maďarsku, kde se pěstování ovoce, zeleniny, obilovin, luštěnin a olejnatých semen věnuje přes půl milionu rodinných farem.

Každý z nás může podpořit tuto myšlenku a návrat k potravinové soběstačnosti, neboť to naší zemi nepřináší problémy, ale naopak je řeší. A právě potraviny jsou to klíčové i v krizových situacích, kdy může váznout zásobování z okolních států v důsledku různých uzávěr, restrikcí politických, fyzikálních, zdravotních, při válečných konfliktech atp. Česká republika má velmi dobře zvládnutou síť zásobování pitnou vodou díky mnoha přehradám a lokálním vodním rezervoárům, a pokud se nám podaří zvládnout i pěstování základních potravin zejména v BIO kvalitě a omezit jejich dovoz, bude to krok kupředu.

A jak může každý přispět k potravinové soběstačnosti? Nakupováním kvalitních výpěstků a výrobků od českých pěstitelů a nadšenců, kteří produkují na svých polích ovoce, zeleninu, med, bylinky, luštěniny či obilniny, vyrábí sirupy, marmelády, džemy, pomazánky, másla a krémy, celozrnné těstoviny, koření, pyré, mošty, limonády a mnoho dalších základních či doplňkových produktů na této bázi.

V této práci mají svůj velký podíl i specializované e-shopy se zdravou výživou, a buďme rádi za každý, který prosperuje, a udržuje náš národ na vyšší úrovni vědomí díky informacím a bohatému sortimentu, který navrací zdraví a preferuje cestu prevence před léčbou následků nezdravého životního stylu.