Účinky zelené kávy na hubnutí jsou stále předmětem bádání

O účincích nepražené zelené kávy zejména v souvislosti s hubnutím se vedou obsáhlé debaty i v odborných kruzích. Předmětem bádání je především významný rostlinný antioxidant kyselina chlorogenová. V organismu dokáže velice razantně eliminovat volné kyslíkové radikály, ale to není jediný proces, který vědce zajímá.

Má se totiž za to, že zelená káva účinky prokazatelně má ve spojitosti s hubnutím, a to právě díky kyselině chlorogenové. Tato látka zpomaluje rozpad složitých cukrů (škrobů) na jednoduší disacharidy a monosacharidy, čímž přispívá jako regulátor krevní glukózy. Výsledkem je snížená chuť na sladkosti a další potraviny s vyšším obsahem sacharidů, které směřují k ukládání podkožního a meziorgánového tuku.

Co bychom si však měli uvědomit, je fakt, že kyselina chlorogenová se vyskytuje především v kávě zelené, tedy té, co neprošla procesem pražení. Bylo prokázáno, že pražení kyselinu chlorogenovou rozkládá za vzniku kyseliny kávové a kyseliny chinové, přičemž tyto dvě látky mají zásadní vliv na chuťové vlastnosti pražené kávy, zejména na její hořkost a kyselost.

Tmavým (silným) pražením se ale kyselina chlorogenová zcela rozloží a při slabším pražení jí v zrnech zůstává jen nepatrný zlomek, přibližně jedna třetina původního množství. Zde tedy hledejme odpověď na to, proč pražená káva má na hubnutí jen zanedbatelný vliv, zatímco ta zelená je na tom podstatně lépe.

Obsahem kofeinu se zelená káva od pražené příliš neliší

Kofein je látka termostabilní, to znamená, že pražení na jeho obsah v kávových zrnech má zanedbatelný vliv. Počítejte tedy s tím, že bude přibližně shodný u zelené i pražené kávy. Z tohoto důvodu také omezujte podávání zelené kávy na hubnutí ve večerních hodinách kvůli možným potížím s usínáním a naladěním organismu na vyšší hladinu spánkového hormonu melatoninu.